Carlijn Kalff

CKH is het bedrijf van Carlijn Kalff-Hentenaar. Ik sta u bij in ambtenarenrechtzaken, zaken op het gebied van bestuursrecht en bij conflicten. Als jurist en als mediator (NMv) ben ik altijd op zoek naar de meest geschikte oplossing. Zowel particulieren/bedrijven als (semi)overheidsinstanties kunnen bij mij terecht. Adviseren, procederen en optreden als mediator zijn de werkzaamheden die ik verricht. U kunt er zeker van zijn dat u maatwerk krijgt voor een redelijk tarief. Daarnaast beschik ik over een breed netwerk van gespecialiseerde advocaten en mediators, met wie zonodig wordt samengewerkt.

 

Loopbaan

Ik heb mijn studie Nederlands recht in 1994 voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik mijn loopbaan gestart bij de gemeente Amersfoort. Ik heb me als jurist een aantal jaren bezig gehouden met zaken op het gebied van de Sociale Zekerheid. Vervolgens ben ik een ruime periode werkzaam geweest als jurist op het gebied van het ambtenarenrecht, eerst bij de gemeente Amersfoort en vervolgens bij de provincie Noord-Holland. In 2005 heb ik de opleiding tot mediator afgerond bij het amsterdams adr-instituut. Daarna ben ik voor mezelf begonnen. In die hoedanigheid heb ik diverse mediations verricht en heb ik als ZZP-er diverse opdrachten verricht bij de overheid o.a. op het gebied van het ambtenarenrecht en bestuursrecht.

 

Dit zeggen andere mensen over Carlijn Kalff-Hentenaar

Zij is een prettige innemende persoonlijkheid die met vrijwel alle mensen ‘door een deur’ kan. Zij zegt wat ze doet, komt haar afspraken na, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en rechtvaardigheidsgevoel en komt niet bedreigend over. Ze weet snel het vertrouwen van mensen te winnen. Dit heeft tot gevolg dat mensen haar veel toevertrouwen. Ze is doortastend en streeft ernaar dat een ieder krijgt waar hij/zij recht op heeft zonder de relatie te verstoren.

 

Carlijn Kalff-Hentenaar

is:

  • mediator (NMv)
  • lid van de vereniging Ambtenaar en Recht
  • buurtbemiddelaar bij de stichting Meerwaarde
  • lid en vice-voorzitter van de Raad vanToezicht Stichting Kinderopvang Haarlem