Mediation

“De mens is de maat van alle dingen. Alle waarheid is subjectief, omdat alles is zoals het iemand voorkomt” [1]

 

Mediation is een methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Het conflict kan zich op de werkvloer afspelen tussen twee of meerdere werknemers, of bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, maar een conflict kan zich net zo goed voordoen tussen twee familieleden. Voor al dit soort kwesties kunt u bij mij terecht. CKH beschikt over de kennis, de vaardigheden en eigenschappen om partijen succesvol te begeleiden naar een oplossing. Bij mediation wordt de oplossing van de kwestie in feite door partijen zelf aangedragen door middel van de begeleiding door de mediator. De taak van de mediator is de begeleiding van dit proces. Uit ervaring blijkt namelijk dat een oplossing die door partijen zelf bedacht/gecreëerd is veel beter werkt dan een uitspraak die door een rechter is gedaan in een bepaalde kwestie, zeker wanneer partijen naar de toekomst toe nog met elkaar verder willen of moeten.

 

Hoe werkt mediation?

Het begint met een (telefonische) kennismaking tussen de partij en de mediator. Een intake gesprek met beide partijen of met de partijen apart is mogelijk en in sommige gevallen zelfs wenselijk. Als de kennismaking voor allen naar wens verloopt wordt er een eerste mediationgesprek gepland. De mediationovereenkomst wordt dan door allen ondertekend. In deze overeenkomst staat beschreven hoe het proces verloopt en welke spelregels er voor een ieder gelden. Tevens komen de begrippen ‘vertrouwelijkheid’ ‘vrijwilligheid’ en ‘geheimhouding’ aan de orde. Daarna komt ter sprake waarom partijen er samen niet uitkomen. Met behulp van de mediator wordt de kwestie uitgebreid besproken in een of meedere sessies.  Indien het de mediation ten goede komt, kan ook met de partijen en de mediator afzonderlijk worden gesproken. Er wordt onderzocht waar het partijen werkelijk om te doen is (de belangen). Als alle belangen ‘op tafel liggen’ en partijen in staat zijn om naar oplossingen te gaan zoeken, vindt er vaak een levendig en creatief proces plaats. Dit proces leidt vaak tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. De afspraken worden tenslotte in een vaststellingsovereenkomst gezet en ondertekend door partijen.

 

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Mediation is minder kostbaar en is een snelle procedure in vergelijking tot een gang naar de rechter. Vaak zijn drie tot vijf sessies al voldoende om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De kosten van de mediator kunnen door partijen gedeeld worden.
  • Mediation is oplossingsgericht. Je hebt de oplossing in eigen hand, je bent niet afhankelijk van een rechter. Een geslaagde mediation zorgt voor een hoge acceptatiegraad.
  • Mediation is vertrouwelijk en besloten ‘de vuile was hoeft niet naar buiten’.
  • Mediation is toekomstgericht. De focus is niet gericht op het verleden.
  • Mediation heeft een informeel karakter en heeft geen ingewikkelde procedures.

 

 [1] Het spreekwoord is ontleend aan een uitspraak van de Griekse filosoof Protagoras (ca. 490 – 420 v. Chr)