Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van overheidswerknemers die bij de overheid (o.a. rijksoverheid, provincies en gemeenten) werkzaam zijn. Het ambtenarenrecht benadert steeds meer het arbeidsrecht. Toch zijn er diverse verschillen met het arbeidsrecht. Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is dat er sprake is van besluiten ten aanzien van de ambtenaar. Tegen een besluit kan tijdig bezwaar of beroep aangetekend worden. Specifieke kennis van rechtspositieregelingen en vaardigheden op dit gebied zijn daarom noodzakelijk.

 

CKH beschikt over de kennis en kunde om u als overheidswerknemer en als overheidswerkgever juridisch bij te staan op de volgende gebieden:

 

• aanstelling

• inschaling, beloning, functioneren en beoordelen

• integriteit

• ziekte, arbeidsongeschiktheid en verlof

• reorganisatie

• disciplinaire straffen

• schorsing en ontslag

• beëindigingregelingen

• bezwaar, beroep, klachtrecht en mediation